Gerrie Strik

We may not be strong enough to live in the present. But to be disappointed in it! To identify oneself with a better past! No, no. – Saul Bellow; Letters (2010)

Eigenlijk weten we het allemaal allang: we leven in een wereld van complexiteit in al zijn facetten: globalisering, dynamiek, snelheid en intensiteit. De roep om mensen die initiatief willen nemen in een samenleving die er heel anders uitziet dan die van de twintigste eeuw wordt steeds meer merkbaar. Aan die oproep is mijn werkende leven opgedragen.

Mensen die mij inzichten hebben gegeven en me hebben geholpen te worden wie ik ben geworden, waren leermeesters die van meer op de hoogte waren dan hun eigen vakgebied; generalisten zonder oppervlakkigheid. Sensitieve nomaden die de verbindingen voelen tussen zichzelf en de ander, het persoonlijke en het politieke. Leermeesters die luisteren naar de hartslag van onze tijd. Fijngevoelige zielen, die nadenken met hun hart, en die het boek van onze tijd kunnen lezen, en soms vertalen. Denkers die buiten hun noodgedwongen vakgebied traden, tot waar het hart ging meespreken en de wil tot verandering zich roert. Het waren zoekers, die wakker zijn waar anderen slapen en dromers, die tastend verder gaan waar anderen te doelgericht zijn, en die in staat zijn te berichten over zichzelf als een deel van een generatie, een stroming, een nieuw bewustzijn. Bernard Lievegoed was zo iemand in Nederland, maar ook de filosoof-schrijvers: Frederik van Eeden, Hella Haasse, Andreas Burnier, Harry Mulisch, Willem Jan Otten, Désanne van Brederode en Joke Hermsen.  Ik ben dankbaar voor de uren die ik met hen heb doorgebracht. Het waren reisgenoten op een onzekere weg, waarvan ik het doel niet kende en het einde niet kon zien.

Nu ik ouder ben hoop ik zelf een impuls te geven aan een nieuwe generatie docenten en studenten, die vanuit een eigen initiatief nieuwe inzichten in het denken en in de cultuur brengen. Op het DWARSLOPERS-forum vallen voor mij verleden en toekomst samen. De Vrije Hogeschool biedt met het Dwarslopers forum een podium aan kunstenaars, wetenschappers, politici en sociale ondernemers van nu en van de toekomst, die geloven in deze wereld en die vanuit het onbekende opnieuw zoekend, broos en tastend vormgeven aan een menswaardige toekomst. De complexe wereld van nu heeft die Dwarse Denkers meer dan ooit nodig.

 

 


Verhalen

Shortread

Dwarslopers Column

11 november 2020

Column rector Vrije Hogeschool: Gerrie Strik  Deze column is eerder verschenen in The Optimist van oktober 2020. Er komt geen einde aan: iedere avond krijgen we een nieuwe update. De ene dag is dit het water wat stijgt, de andere dag een nieuwe virus-uitbraak, de volgende dag de smeltende permafrost in Siberië, dan de poolkappen die verdwijnen … Lees verder