Privacy Statement Stichting Vrije Hogeschool

Stichting Vrije Hogeschool slaat persoonsgegevens op als je contact met ons opneemt en/of wanneer je een product/dienst van ons afneemt.

Stichting Vrije Hogeschool is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder vallen ook www.vrijehogeschool.nl en www.dwarslopers.nl.

Stichting Vrije Hogeschool gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Mogelijke datalekken worden gemeld bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


1. Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld, waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Denk aan je e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer.

2. Welke gegevens slaat Stichting Vrije Hogeschool op?
 • Studenten (en hun ouders/verzorgers)
  voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren onderwijsprogramma slaan wij de naam van de student, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op alsmede, in sommige gevallen, die van hun ouder(s)/verzorger(s) (Tussenjaar/ Herorientatietrimester/ Masterclass Levenskunst). Daarnaast slaan we bankgegevens op t.b.v. betaling van de programmakosten.
 • Algemene vragen en klachten

  Voor het behandelen van algemene vragen en klachten, slaan wij de volgende gegevens op: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Onderwijsprogramma vragen

  Wanneer je ons een vraag stelt over een onderwijsprogramma slaan wij de volgende gegevens op: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Bezoekers evenementen
  Wanneer je je aanmeldt voor een (gratis) evenement van Stichting Vrije Hogeschool, slaan wij de volgende gegevens op: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Sollicitanten

  Voor het behandelen van (open) sollicitaties voor betaald werk, vrijwilligerswerk en stages, slaan wij de volgende gegevens op: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Nieuwsbrieven
  Voor het versturen van nieuwsbrieven slaan wij je naam en e-mailadres middels het aanmeldformulier op onze website(s) of bij evenementen op. Wij gebruiken MailChimp om de nieuwsbrief aan je te versturen. Je kunt je afmelden door op ‘afmelden’ te klikken in de nieuwsbrief die je van ons krijgt of door contact met ons op te nemen via info@vrijehogeschool.nl.
3. Verstrekking persoonsgegevens

In sommige gevallen schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Hierbij kun je denken aan een partij die betalingen faciliteert of IT-werkzaamheden uitvoert. Als dit het geval is, sluiten wij een overeenkomst met deze partij waarin afspraken met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens zijn vastgelegd. 

Wettelijk zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verstrekken als een rechter ons hiertoe dwingt. Bijvoorbeeld in het geval van de Belastingdienst of de politie.

4. Je persoonsgegevens inzien


Stichting Vrije Hogeschool slaat persoonsgegevens nooit langer op dan noodzakelijk is. Jouw persoonsgegevens zijn te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Wil je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? E-mail  je verzoek dan naar info@vrijehogeschool.nl.

5. Beeld natuurlijke personen

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Stichting Vrije Hogeschool toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt gemaakt tenzij deze foto’s of video’s gemaakt zijn tijdens evenementen die door Stichting Vrije Hogeschool worden georganiseerd.

6. Verwijdering persoonsgegevens

Stichting Vrije Hogeschool verwijdert persoonsgegevens in elk geval:

 • in het geval van de uitvoering van een overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst, tenzij je toestemming hebt gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  Aan alumni wordt gevraagd of zij op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen binnen de Vrije Hogeschool. Als zij hiervoor toestemming geven, bewaren wij hun naam, e-mailadres en telefoonnummer totdat de toestemming wordt ingetrokken;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van een sollicitatie: tot 1 jaar na het indienen van de sollicitatie;
 • in het geval van een bezoek aan een evenement: tot 1 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden;
 • in het geval van vragen over een onderwijsprogramma; tot 1 jaar nadat de vraag gesteld is;
 • in het geval van de nieuwsbrief: tot opzegging.
7. Cookies

Wij gebruiken minimale cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken.

8. Wijzigingen in dit privacy statement

Stichting Vrije Hogeschool kan dit statement aanpassen. Bij vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

9. Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet Schuring via info@vrijehogeschool.nl.