Asha Boschma

Afgelopen jaar (2019) leefde ik actief met de vraag: wat wil het leven eigenlijk van mij?

Eerder raakte ik in de zoektocht naar wat ik wil al meermaals verstrikt. Na een opleiding Human Resource Management, uitputtende werkervaringen en vele tijdelijke zijsporen werd me steeds meer duidelijk wat voor mij de bedoeling niet kon zijn. Maar wat dan wel? Ik was benieuwd welke antwoorden het leven voor mij op deze vraag had.

Deze ontdekkingstocht leidde mij langs de werelden van wanhoop, gevoel van zinloosheid en overgave. Geen (grote) keuzes maken, twijfels laten bestaan en het niet-weten omarmen. Na een aantal maanden in deze uitdagende gebieden te verkeren, volgde ik het Heroriëntatietrimester aan de Vrije Hogeschool om in groepsverband begeleid te worden in voor mij belangrijke vragen. ‘Hoe leef ik een zinvol bestaan?’ was mijn biografische onderzoeksvraag. Ik vond belangrijke richtingaanwijzers voor de koers die ik vaar. Over die richtingaanwijzers, mijn eigen koers, keuzes maken, persoonlijk leiderschap en individuele en collectieve ontwikkeling, schrijf ik graag. Ik hoop daarmee ook de lezer uit te nodigen tot het (gezamenlijk) onderzoeken van ons veelzijdige leven!

 

 


Verhalen

Shortread

Crisis als kans

2 juni 2020

Alles wat gecreëerd wordt, gebeurt in stilte. Alles wat destructief verwoest wordt, gebeurt met een hoop lawaai, aldus Confucius. Kunnen we daarom de stilte van jongeren, inclusief mijzelf, interpreteren als teken van creatieprocessen? En staat de stilte daarbij symbool voor de weg naar binnen en het ontmoeten van onze eigen zielenroerselen en bezinning op collectieve … Lees verder