Marlon Litjes

Ten eerste ben ik zeer geïnteresseerd in geschiedenis, in de breedste zin. Soms gaat het over gewoonweg de geschiedenis van een bepaald land of volk, dan weer over een bepaalde periode, of dan weer over een bepaalde gebeurtenis. Soms tot in de kleinste details en soms tot het alleen maar vergroten van mijn kennis.
Conflict is altijd verbazingwekkend. Hierbij heb je natuurlijk geweld en agressie in het algemeen waarbij dan elk aspect zeer interessant is. Maar wat mij het meest verbaasd is;
Hoe kan een mens zo actief wreed zijn?

Hedendaags zijn er nog steeds genoeg interessante conflicten, maar de mooiste conflicten zijn in de historie gebeurd. Daarbij kun je de aanleiding, het conflict zelf en de gevolgen ervan prachtig beschouwen.

Het medium dat ik gebruik bij mijn onderzoek is schrijven en het internet.

Marlon is student in het Liberal Arts Tussenjaar van de Vrije Hogeschool.