Haarlems Studenten Koor

Het Haarlems Studenten Koor (HSK) is opgericht in 2008 en is als zelfstandige stichting ingeschreven bij de KvK in 2009. Het koor is, in tegenstelling tot de meeste andere studentenkoren, een onafhankelijk koor, niet gelieerd aan een Hogeschool of Universiteit. Initiatiefnemers (Dirigent Reyer Ploeg en enkele anderen) wilden in korenstad Haarlem een laagdrempelig koor voor twintigers oprichten, omdat dit niet bestond. Naast de laagdrempeligheid wordt gestreefd naar hoogwaardige kwaliteit. Daarbij is het uitgangspunt dat ieder mens kan zingen, als hij wil. Dit laatste vraagt toewijding.

In de afgelopen jaren heeft het HSK zich bewezen als een dynamisch en kwalitatief koor, dat jonge mensen aan zich weet te binden en een geheel eigen stijl en programmering heeft ontwikkeld.

Door de gezamenlijke maaltijden voorafgaand aan de repetities, de jaarlijkse dinerconcerten, het biertje na de repetitie, de wekelijkse mails, de repetitieweekenden en in hoofdzaak de inspirerende wekelijkse repetities is het HSK uitgegroeid tot een hechte groep van jonge mensen, waarin echter zonder bezwaar nieuwe leden warm opgenomen worden.

De sfeer in de groep HSK-ers kan worden omschreven als warm, veilig, vriendschappelijk, open en dynamisch; een wisselende groep mensen, die actief de band met elkaar aangaan, vriendschappen sluiten, die als groep verandert maar het eigene behoudt, nieuwe ambities ontwikkelt, nieuwe doelen stelt maar waar zeker sprake is van een specifieke HSK-identiteit. Een identiteit die zich kenmerk door authenticiteit, openheid, aandacht, kwaliteit, toewijding, verbondenheid en ambitie.


Verhalen

Haarlems Studenten Koor Woord op Zondag Dwarslopers Festival Reyer Ploeg Edith Ploeg
Audio

Interview Reyer en Edith Ploeg: De Dwarsloper

28 mei 2018

Interview Woord op Zondag, door Elianne Meijer Zaterdag 9 juni vindt het Dwarslopers Festival in Haarlem plaats, een initiatief van het Haarlems Studenten Koor ter gelegenheid van hun tienjarig jubileum. Dirigent Reyer Ploeg en zijn vrouw Edith zijn bevlogen pleitbezorgers van meer aandacht voor kunst en cultuur, te beginnen met het onderwijs. Maar wat is … Lees verder