Festival 2024

Gespreksmarathon I De toekomst van de aarde

De toekomst van de aarde

In dit panelgesprek komen een aantal inspirerende individuen samen om te praten over de toekomst van onze aarde. Vernieuwers op het gebied van ecologie en duurzaamheid zullen met elkaar in gesprek gaan over onze relatie met de aarde. In het gesprek proberen ze met elkaar een nieuw verhaal te scheppen, als mogelijk antwoord op de huidige ecologische problemen zoals klimaatverandering, uitsterven van ecosystemen en de voedselproblematiek. Samen onderzoeken ze de vraag: zal het einde van onze natuurlijke evolutie het begin worden van het creatiefste, menselijk meest bevredigende avontuur ooit? Of zal het een technologische en ecologische nachtmerrie worden waarin de mens geregeerd wordt door AI en de aarde vernietigd?

Het panel wordt geleid door Merel Deelder, docent Aardsysteemstudies aan de Vrije Hogeschool en  werkzaam als zelfstandig wetenschapsjournalist over duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, het wereldvoedselvraagstuk, natuur en gedragsverandering (o.a. EOS Wetenschap, De Correspondent en Genoeg Magazine) Zij is sterk gedreven om anderen te inspireren om bij te dragen aan de duurzame transitie van onze samenleving.

In dit panel zullen de volgende mensen aan het woord komen:

Klaas van Egmond is hoogleraar in de Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn focus ligt in het bijzonder op milieu en duurzaamheid. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd over duurzaamheid en is betrokken bij verschillende duurzame organisaties (Triodos Bank etc.).

Imre Ploeg is

Wim Klein Nagelvoort is activist bij XR Almere/ als contrabasist bij XR Musicians. Hij is actief binnen het burgerberaad. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van de aarde, hij wil deze goed doorgeven aan de kinderen en kleinkinderen. Hij heeft een achtergrond in de zorg en hart voor welzijn en zorg. Hij is geboren in Twente, dichtbij de rivier de Regge. Daar heeft hij van dichtbij ervaren de vervuiling van de rivier door de textielfabrieken.

Li An Phoa  studeerde bedrijfskunde, filosofie en systeemecologie. Ze is oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische buitenschool Spring college. Daarnaast geeft ze wandelcolleges op Business Universiteit Nyenrode en Van Hall Larenstein. Na de gespreksmarathon geeft zij een wandellezing op landgoed de Reehorst.

Margreet van der Pijl is community en movement bouwer, onder andere bij Samen Duurzaam Zeist, systeem denker en sociaal innovatie specialist. In 2008 was ze de eerste medewerker van het allereerste Crowdfunding Platform in Nederland, de 1%Club. Ook werkte ze twee jaar voor de Verenigde Naties op sociale innovatie en bouwde aan een programma voor sociaal ondernemers die op alle plekken in de wereld werken aan toename van voedselzekerheid.

Noor Bisschop en Mees Unema (studenten Vrije Hogeschool)  volgden afgelopen semester het lab  ‘Een beter milieu begint (niet) bij jezelf’ bij Merel Deelder.  ‘Het doel van dit lab is dat jij je weg kunt vinden binnen de huidige ecologische crisis. Enerzijds maken we kennis met de grootste milieu-uitdagingen van dit moment en de verschillende perspectieven die hierover bestaan. Anderzijds gaan we natuur zelf opzoeken, en leren we te luisteren naar de stem van andere aardbewoners. We duiken in onderwerpen als biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en het wereldvoedselvraagstuk. We analyseren de oplossingen voor deze kwesties vanuit verschillende gezichtspunten: van ‘techno-fix’ tot ‘eco-centrisch’. Aan het einde van dit Lab is je duidelijk waar jij staat binnen dit spectrum, kun jij je mening onder woorden brengen en onderbouwen en is je duidelijk op welke manier jij een bijdrage wilt en kunt leveren aan de transitie van onze samenleving.’

Fleur Liedmeier schrijft liedjes, verhalen en gedichten, waaronder spoken word. Tot voor kort studeerde ze environmental humanities en daarvoor literatuurwetenschap. Ook leert ze ‘leven met de natuur’ bij de Bosbeweging. Haar identiteit als mens en relaties met andere (dier)soorten komen vaak in haar teksten terug als thema.

Fleur zal op basis van haar observaties op het Dwarslopersfestival ter plekke een spoken word-gedicht schrijven. Met dit gedicht zal ze de gespreksmarathon “De toekomst van de aarde” afsluiten.

 

Tijd: 16.15 – 17.15 uur

Locatie: Ionazaal, Hoofdpodium

 

Beeld: gemaakt door studenten van de Vrije Hogeschool bij Beeldende Kunst