Dwarslopers Dialogen

18 januari | Imre Ploeg | Ecologie en kunst

De Vrije Hogeschool organiseert samen met The Optimist en Cultuur en Congrescentrum Antropia een nieuwe reeks gespreksavonden. Tijdens zo’n avond is er telkens een gastspreker. Op donderdag 18 januari 2024 is dat Imre Ploeg. Imre is muzikant en onderzoekt de relatie tussen kunst en ecologie. Hij zal ons meenemen in zijn zoektocht en bevindingen. Hoe kan kunst ons helpen verbinden met de aarde? Hoe kan kunst ons houvast en sturing geven in tijden van ecologische crisis? Er is ook tijdens deze avond weer ruimte voor interactie en dialoog! 

Imre Ploeg is al langere tijd bezig met hoe we de kunsten kunnen gebruiken om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Voor de kunsten is het de uitdaging om iedereen te betrekken bij de problemen van deze tijd door verhalen te vertellen die voor iedereen van waarde zijn. Dat zou de wereld volgens Imre ten goede komen, maar ook de kunsten zelf.

“Ik vind het van belang dat mensen beseffen dat hun perceptie op de wereld gebaseerd is op de verhalen die zij om zich heen horen. Uit ervaring weet ik dat het wereldbeeld van mensen soms slechter is dan de werkelijkheid. Dat is zonde want ik geloof in de kracht van hoop. Ik denk dat hoop mensen de kracht kan geven om te streven naar een betere zelf en een betere wereld. Juist daarom vind ik het zo belangrijk dat de kunsten de juiste verhalen vertellen. Verhalen die mensen begrijpen, doordringen van de urgentie en verhalen die mensen hoop geven. Ik hoop dat mensen die verhalen doorgeven. Dat is wat kunst voor mij zo waardevol maakt.”

Locatie: Vrije Hogeschool
Tickets bestel je hier

SCHRIJF OOK ALVAST DE VOLGENDE DATA VAN DE DWARSLOPERS DIALOGEN IN JE AGENDA!
  • 15 februari 2024
  • 14 maart 2024
  • 13 april 2024 – Dwarslopers Festival