Festival 2020

Smart City Church | Performance

De Smart City Church (SCC) houdt een feestelijke opwekkingsdienst. Twee voorgangers, Peig Troogah & Eknah Pord, leggen bekentenissen af over hun smartphoneverslaving en digibetisme. Ze treden op als wegbereiders van een spirituele digitale toekomst voor de in verwarring verkerende mensheid.

De Smart City Church is een spirituele afsplitsing van het technologische Dataïsme, een religie die Big Data beschouwt als de redding van de mensheid. De Smart City Church vindt het huidige Dataïsme veel te technologisch georiënteerd en te weinig creatief.

Tijdens deze performance kun je zingen en dansen met robots! Ook worden er enkele overdenkingen gehouden, geïnspireerd door Johan Huizinga’s Homo Ludens en Harari’s Homo Deus. In het interactieve nagesprek met het publiek komen onderwerpen aan de orde als de macht van Big Data, smart cities, privacy, digibetisme en smartphoneverslaving. De performance vindt tussen 17:00 en 18:00 uur plaats in de Wisselruimte.

Met: Giep Hagoort (creativiteitsprofessor/ hoogleraar em, kunst en economie UU/HKU) en Hanke Drop (eindredacteur HKU, onderzoeker HU).