Festival 2020

Homo Universalis | Klaas van Egmond (lezing)

Hoogleraar Geowetenschappen (UU) Klaas van Egmond zijn visie op de toekomst van onze aarde. Hij schetst nieuwe perspectieven die hoop bieden voor de toekomst.

Zorgwekkende ontwikkelingen: klimaatverandering, migratiestromen, populisme en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan. Om die te hervinden kunnen we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde Homo Universalis.

De lezing vindt plaats van 15:45 tot 16:45 uur in de Theaterzaal. Dwarslopers met interesse in duurzaamheid mogen deze lezing echt niet missen!