Yazan Azzam

Ik ben geïnteresseerd in feministisch idealen en sociale bewegingen met een gemeenschappelijk doel: het definiëren, vaststellen en bereiken van politieke, economische, persoonlijke en sociale gelijkheid van geslachten.

Dit omvat het streven naar het creëren van educatieve en professionele kansen voor vrouwen die gelijk zijn aan die voor mannen. Veel feministen beweren vandaag de dag dat feminisme een populaire beweging is die gericht is op het overwinnen van barrières op basis van ras, sociale rangorde, cultuur en religie, die vrouwen in de samenleving betreffen.

Ik ga schrijven over vrouwelijke thema’s als: Patriarchale samenlevingen, seksualiteit (conversie van vrouwen in seksuele goederen) en vervolging.

Yazan is student in het Liberal Arts Tussenjaar van de Vrije Hogeschool.