Stein van Zessen

“Worden wie je bent” dat is het motto van de middelbare school waar ik zes jaar gezeten heb. Maar is worden wie je bent wel de focus van ons schoolsysteem? Nee, het doel is om zo hoog mogelijke cijfers te halen, of dat je nou past of niet. Het gaat niet meer om individuen maar over massa. Zo veel mogelijk studenten aantrekken, zo veel mogelijk studenten laten slagen. Wie je bent maakt niet uit, het gaat erom dat je past in het systeem. Als je niet past ben je minder intelligent dan iemand die wel past.

Dit slaat nergens op. Zelfkennis en individualiteit is belangrijk in onze samenleving, waarom leren we het dan af op school? Creativiteit en oplossend vermogen wordt erg op prijs gesteld, waarom leren we het dan af op school? Zijn wie je bent is een belangrijke factor van geluk, waarom leren we het dan af op school? Deze vragen zitten mij dwars.