Sjors Weggeman

Wie ben ik? Wat maakt mij tot wie ik ben? En hoe ben ik dan mezelf? Dat zijn vragen die ik op dit moment nog niet kan beantwoorden. Maar mijn vragen veranderen ook telkens, net als het water, dus dat geeft niet. Ik probeer niet al te lang stil te blijven staan, maar door te blijven stromen. Uiteindelijk onstaat er dan een moment van balans, die vervolgens weer doorvloeit in onbalans, en weer terug. Alles is onderhevig aan verandering, behalve verandering zelf. Of verandert verandering toch ook? Leren hoe ik mij aanpas en tegelijkertijd toch mezelf blijf, is mijn voorlopige zoektocht. Maar ja, ook dat zal wel weer veranderen…