Madeleine Bartels

“Courage is being yourself everyday in a world that tells you to be someone else”

Elke dag kijk ik naar mezelf en dan naar anderen. Maar kijk ik naar anderen omdat ik
diegene bewonder of omdat ik ook zo wil zijn? Of omdat ik denk dat dat het ideaalbeeld is
van de wereld zoals ik zou moeten zijn? Moet ik proberen te beantwoorden aan het beeld
dat ik buiten mij zie? Of moet ik zijn wie ik ben, ook al ben ik anders? Het vraagt moed om,
ook al zou ik soms willen zijn als anderen, uit te gaan van mezelf.

Dit is één van de thema’s die ik hier ontdekt heb en het is deze moed die ik hier aan het
ontwikkelen ben.