Catching Cultures Orchestra

Muziek is een krachtig middel om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en bij elkaar betrokken te raken.

Het Catching Cultures Orchestra verbindt vluchtelingenmuzikanten aan muzikanten die in Nederland geboren zijn. Samen muziek maken en de mogelijkheid hun muziek te delen en te ontwikkelen tot een unieke mix van muziekstijlen geeft vluchtelingen een steun in de rug om een bestaan in Nederland op te bouwen.

Catching Cultures Orchestra wil een zo divers mogelijk publiek bereiken en een veelheid aan muzikale samenwerkingen tot stand brengen. Daarvoor maken we eigen producties voor podia en festivals.

Catching Cultures Orchestra organiseert ontmoetingsactiviteiten in wijken en asielzoekerscentra in Utrecht met openbare orkestrepetities en meespeel avonden. Samen muziek maken en beleven of gewoon komen luisteren doorbreekt het isolement en de sleur van een verblijf in een AZC en geeft alle wijkbewoners de mogelijkheid om nieuwkomers en elkaar te ontmoeten.

Website
Facebook