Workshop Studiekeuze | voor ouders/verzorgers en decanen

Zoom (online)

Een studiekeuze maken waar je 100% achter staat en helemaal voor gaat na de zomer: hoe maak je die? De Vrije Hogeschool geeft een workshop voor ouders/verzorgers en decanen van Dwarslopers die hun studiekeuze maken in deze bijzondere tijd. Tijdens deze sessie delen we inspirerende tools met je om die studiekeuze te begeleiden.

Deze workshop is kosteloos bij te wonen na aanmelding via deze link. Meld je aan voor vrijdag 22 mei.
Vanwege de coronamaatregelen, vindt deze workshop online plaats via Zoom.

Meer weten over de Vrije Hogeschool en het Liberal Arts Tussenjaar? Klik dan hier!

Programma (o.v.b.)
16.00 – 16.05 uur    Digitale ontvangst in de Zoom sessie.
16.05 – 16.15 uur     Inleiding Vrije Hogeschool door Etrona van der Heijden
16.15 – 17.00 uur     Workshop Studiekeuze door Etrona van der Heijden
17.00 – 17.15 uur     Ruimte voor vragen en afsluiting

Volmondig ‘ja’ durven zeggen op de eigen keuzes
Vaak staat de adolescent onzeker in zijn studie- en beroepskeuze omdat hij of zijn identiteit nog aan zijn omgeving moet ontlenen. De groei van leerling naar student wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de adolescent in zichzelf voldoende houvast vindt, en in zichzelf een bron van autoriteit leert ontdekken die hij voorheen buiten zich zelf moest zoeken. Tot de belangrijkste doelstellingen van de Vrije Hogeschool hoort dan ook dat de aankomende student de weg vindt naar het gebied van zijn eigen innerlijke zekerheden en persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Hoe leer je niet steeds met een gevoel van twijfel in een situatie te staan? Hoe leer je ergens werkelijk ‘ ja’ op te zeggen. Iemand die ‘ ja’ durft te zeggen op eigen beslissingen, en daar de consequenties van wil dragen, kan met moed een studie kiezen, en de toekomst vormgeven.

Vind jouw bestemming
Het uitgangspunt van de Vrije Hogeschool is dat ieder mens een meer of minder vaag besef van zijn bestemming heeft. We kunnen beseffen dat we op een verkeerd pad zitten, omdat we een idee hebben van een goed pad. Er is iets in ons dat verwerkelijkt wil worden. Onze handelingen en onze keuzes kunnen ons daarbij helpen of ons juist belemmeren.

Tijdens het Liberal Arts Tussenjaar geven we jonge mensen tools in handen om na hun eindexamen een jaar lang een aantal vermogens te scholen die in de voorgaande jaren weinig aandacht hebben gehad. Minder positieve gevolgen van het huidige onderwijssysteem maken een algemeen oriënterend en algemeen ontwikkelend jaar voor veel adolescenten tot een wenselijke overbrugging naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.

Algemeen oriënterend wil zeggen: dat de creativiteit en het wilsgebied van jonge mensen aangesproken wordt door een combinatie van Kunst, Wetenschap en Ondernemen. Een oriënterend op verschillende studies is het gevolg van Bildung, van een positieve algemene inleiding in de cultuur- en geesteswetenschappen en het vergroten van handelingsbekwaamheid door het leren initiatief te nemen.

Innerlijke relevantie
De adolescent die niet kan kiezen, heeft niet zozeer gebrek aan informatie maar ervaart een gemis aan ‘grounding’ of ‘belonging’ die nodig zijn een studiekeuze te kunnen maken. Ze ervaren dit gemis pas zodra de onzekerheden rondom het examenjaar voorbij zijn, tegelijkertijd echter wordt er appel gedaan op precies dit gevoel van zekerheid

Zonder dat hij zichzelf kent, moet de aspirant student kiezen voor een studie. Ze weten dat de keuze snel gemaakt moet worden, ze weten het hun ‘enige kans’ is en tegelijkertijd voelen ze dat het (nog) niets met hen te maken heeft, en het is daarom, dat de kans groot is dat het zal mislukken. Veel jonge mensen zijn in dit stadium nog niet in staat om een innerlijke keuze te maken. Ze zijn in staat om iets ’te bedenken’, maar dat iets heeft nog geen innerlijke relevantie. Ze hebben bij die bedenksels dus grote twijfels, en vaak weinig animo om zich er werkelijk voor in te zetten. Het is deze innerlijk verdeeldheid, dit heen en weer getrokken worden, dat het probleem is dat de aandacht verdient.

Tijdens de workshop gaan we hier dieper op in en aan de slag. Hier vind je meer informatie over hoe dwarslopers in het Liberal Arts Tussenjaar van de Vrije Hogeschool toewerken naar een studiekeuze waar ze 100% achter staan.

Wij zijn dwarslopers. 


Agenda