Dwarslopers Avond | Kick-off: nieuw in de wereld

Vrije Hogeschool

Voor de zomer vonden meer dan 180 dwarslopers elkaar in de aanloop naar de eerste dwarslopers festivals. Nu gaan we verder met een nieuw hoofdstuk met nieuwe initiatieven, ontmoetingen, en: een tweede editie van het Dwarslopers Festival in 2019!

We weten het al lang: We leven in een wereld van complexiteit in al haar facetten: globalisering, dynamiek, snelheid en intensiteit. De roep om mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen in een samenleving die er heel anders uitziet dan die van de twintigste eeuw wordt steeds meer merkbaar.

Wat de wereld nodig heeft zijn nieuwe mensen; mensen die van meer op de hoogte zijn dan hun eigen vakgebied; generalisten zonder oppervlakkigheid. Mensen die wakker zijn waar anderen slapen en dromen waar anderen al te wakker zijn en die in staat zijn te berichten over zichzelf als een deel van een generatie, een stroming, een nieuwe ontwikkeling. Mensen die geloven in de wereld. Kortom: dwarslopers.

Tijdens deze kick-off geeft dirigent, componist en dwarsloper Imre Ploeg een korte inleiding, waarin hij terugblikt op het ontstaan van Dwarslopers en de Dwarslopers Festivals. Maar zijn blik gaat vooral vooruit. Wat gonst er door de gangen, wat willen dwarslopers? Ook laat hij zien hoe jij zelf dwarsloper kan worden.

Directeur van de Vrije Hogeschool, cultuurwetenschapper en dwarsloper Gerrie Strik schetst een tijdsbeeld waarin dwarslopen opnieuw urgentie heeft.

Na beide korte inleidingen gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de wereld en de rol die jij als dwarsloper hierin wil spelen. Tijdens de ronde-tafel-gesprekken door het hele gebouw van de Vrije Hogeschool brengen wij een hapje langs.

Na afloop toosten we gezamenlijk op het nieuwe hoofdstuk van Dwarslopers!

Programma
18.45  – Inloop met koffie en thee
19.30 –  Inleidingen door Imre Ploeg en Gerrie Strik
20.30 – Dwarslopers ronde-tafel-gesprekken
21.30 –  Feestelijke toost en napraten
22.00 – Einde

Dit evenement is gratis toegankelijk, meld je wel even aan via de website van de Vrije Hogeschool.  


Agenda